SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Po vytřídění všech využitelných složek odpadu se tento odpad ukládá do popelové nádoby. Platíte pouze to, co skutečně vyvezete.

Jeden vývoz stojí 70,- Kč a probíhá co 14 dní v úterý.

Všichni majitelé nemovitostí v obci Rybí musí mít uzavřenou smlouvu o odvozu odpadu s OÚ Rybí .

 

Jak v obci třídíme odpad?

 po obci naleznete barevné kontejnery, do kterých můžete ukládat následující odpad:

                               PAPÍR                                                                                                                                  

                         modrý kontejner   

      KARTONY A VELKÉ PAPÍROVÉ OBALY vkládát do velkého kontejneru umístěného před budovou sokolovny.                                                                                              

                                SKLO   

                         bílý a zelený kontejner 

                       PLASTY 

                   žlutý kontejner

         KOVY 

       červené popelnice

Na drobnější kovy (plechovky od nápojů, konzervy, kovová víčka apod.) jsou pro občany k dispozici červené popelnice, které jsou umístěny u kontejnerů na tříděný odpad. 

V případě objemnějších kovů, které se nevejdou do červené popelnice, můžete dovézt šrot a kovový odpad 2 x v roce (v dubnu a v říjnu) ke kontejnerům na velkoobjemový odpad. 

       TEXTIL 

Kontejner na textil je umístěn:

  • před sokolovnou
  • na Jaškově kopci u Valchářů. 

Jak a co vhazovat do kontejnerů na textil

  • Do kontejnerů na textil vhazujte oděvy vždy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce.
  • Vhazujte pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit / používat.
  • Nevhazujte vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu!

Mějte na paměti, že oblečení, které do kontejneru vložíte, by mělo dál plnit svůj účel, pro který vám již nevyhovuje. Do kontejnerů tedy nevhazujte již nenositelné a nepoužitelné textilie.

Do těchto kontejnerů je mimo textilu možné vhazovat i použitelnou obuv, funkční aktovky, kabelky, apod. To proto, že primárním cílem majitelů kontejnerů je nejen textil a oblečení shromažďovat, ale po vytřídění jej poslat znovu do oběhu prostřednictvím charit a obchodu s použitým textilem. Vše, co do kontejneru vhazujete, by mělo být v igelitových taškách nebo pytlích. Čisté. To z důvodu snadnějšího svozu a dalšího třídění.

        OLEJE 

Popelnice na oleje jsou umístěny: 

  • před sokolovnou 
  • u kovárny (obecní kůlny)

pouze na použitý rostlinný olej a tuky - v uzavřené PET lahvi 

dále třídíme :

PLASTY 

DO ŽLUTÝCH PYTLŮ

OÚ poskytuje žluté pytle fyzickým osobám přihlášených v obci k trvalému pobytu zdarma. 

Pytle jsou sváženy pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci. Pytle dávejte na viditelné místo, kde dáváte i popelnice.

 

ELEKTROODPAD A VYSLOUŽILÉ SVĚTELNÉ ZDROJE a BATERIE

Do kontejnerů umístěných v budově OÚ Rybí můžete donést:

  • Drobný elektroodpad - domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sport
  • Vysloužilé světelné zdroje - lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky. Do zpětného odběru nově patří i běžné, přímo žhavené a halogenové žárovky
  • použité baterie

 

POUŽITÉ TONERY A BARVY DO TISKÁRNY

Nádoba na použité tonery a barvy do tiskárny je umístěna v budově OÚ Rybí.

 

 BIO-ODPAD 

pokud máte uzavřenou smlouvu s firmou OZO Ostrava a vlastníte hnědou popelnici na bio-odpad, svozy probíhají co 14 dní  ve středu v období duben až listopad.

 

 NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

2 x ročně (na jaře a na podzim)  je pořádán organizovaný sběr velkoobjemového  a nebezpečného odpadu. 

Co lze do nádoby umístit?

Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky větších rozměrů pocházející z domácností apod.

Co zde nepatří!

Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna apod.), nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např. nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový  materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky.

Sběr nebezpečného odpadu:

Občané mohou odkládat nebezpečný odpad BEZPLATNĚ. Elektroodpad se vybírá ale jen vcelku (nesmí být odstřihnuté kabely,  vymontované součástky atd.)

Můžete zde uložit:

 -  staré televizory a zářivky -  ledničky a mrazničky

 -  mikrovlnné trouby a vysavače -  sekačky a vrtačky

 -  výpočetní technika (počítače, monitory)

Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg

Pneumatiky za poplatek  -  malé 20 Kč a velké 40 Kč