V sobotu 15.října 2016 pořádal Obecní úřad Rybí ve spolupráci s TJ Rybí a atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice 4. ročník Rybského trháku. Dětská soutěž nazvaná "Běh dětí" byl rozdělen do několika věkových kategorií. Soutěžící byli na stupních vítězů ohodnoceni medajlemi, diplomy a balíčkem od sponzorů. Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a nápoj. Silničního běhu se zúčastnilo několik desítek dospělých závodníků. Většina z nich patřila k atletickému klubu Emila Zátopka, popřípadě ostatním běžeckým klubům. Z obce Rybí se zúčastnilo 5 běžců - Martin Kotek, Václav Honeš, Josef Vido a Tonda Kudělka s manželkou Svaťkou. Trasa o délce 7 km s převýšením 135 m byla také rozdělena dle věkových kategorií. První tři běžci v každé kategorii obdrželi věcné ceny. Cenu dostal také nejstarší účastník, který svým věkem přesahoval hranici 70 let, a také nejlepší běžec z obce Rybí.